Skip to main content

Algemene voorwaarden

Zwemkanjers
01-2024

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door

Voorwaarden inschrijven

 • Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. De minimale leeftijd om te starten met zwemles is echter 5 jaar.
 • Als voortraject is het mogelijk om vanaf 4 jaar deel te nemen aan ‘kleutersurvival’.
 • Bij aanmelden voor zwemles bent u €35,00 aan inschrijfgeld verschuldigd. Heeft uw zoon/dochter het voortraject mini-survival (ouder- en kind) gevolgd, dan hoeft u geen inschrijfgeld te betalen.
 • U wordt uiterlijk twee weken voor de eerste zwemles geïnformeerd als er gestart kan worden.
 • Als het inschrijfformulier is verstuurd ontvangt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Heeft u na 7 werkdagen geen ontvangstbevestiging, neem dan even telefonisch contact met ons op.
 • Het is mogelijk om de inschrijving te annuleren, echter is het niet mogelijk om het inschrijfgeld terug te krijgen. Dit zijn standaard administratiekosten.

Betaling lesgelden

Leslocatie Gennep

 • U betaald voor zwemles leslocatie De Groes – Gennep, een vast tarief per maand.
 • U betaald voor zwemles Locatie Landal De Vers – Overloon, per zwemles.
 • Informatie over onze tarieven treft u hier: Tarieven
 • De betaling van het lesgeld geschiedt per maand.
 • het lesgeld wordt automatisch bij u geïncasseerd tussen de 2e en 5e van de maand. U ontvangt van ons een email met de aankondiging van de verwerkingsdatum.
 • Om via een automatische incasso bedragen, van uw rekening, te mogen incasseren hebben wij uw toestemming nodig. Door middel van een machtiging vragen wij deze toestemming. Het kan zijn dat de incasso pas een volgende maand kan ingaan, u wordt uiteraard geïnformeerd.
 • U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal aan u een bedrag van €5,00 voor de eerst herinneringsnota en €7,50 voor elke volgende herinneringsnota aan storno- c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Een aantal erkende feestdagen worden er geen zwemlessen gegeven. Zie de jaarplanning voor feestdagen die uitvallen. Wij hebben in het maandbedrag rekening gehouden met de feestdagen die uitvallen. Standaard zwemles op maandagmiddag in Gennep? Dan wordt het maandbedrag in december/januari/februari i.v.m. uitval met 25% verlaagd. Voor meer informatie over de uitval van deze zwemlessen verwijzen wij u naar onze jaarplanning.
 • Gemiste lessen worden doorberekend, ook bij ziekte (zie inhaallessen).
 • Zwemkanjers indexeert indien nodig jaarlijks de tarieven voor alle activiteiten, alsmede het inschrijfgeld en eventuele andere tarieven.

Jaarplanning en vakanties

 • Informatie over zwemles tijdens de schoolvakanties treft u in de jaarplanning. Deze jaarplanning treft u in onze APP, onder het kopje ‘VRAGEN’.
  Bij Landal De Vers in Overloon kunnen wij met schoolvakanties niet terecht. U betaald op deze momenten ook geen lesgeld. Er worden met regelmaat extra lessen aangeboden op onze andere leslocatie in Gennep. U kunt uzelf middels een flexrooster aanmelden voor deze zwemlessen in Gennep.
 • In de zomervakantie gaan de lessen in Gennep, leslocatie de Groes gewoon door! Uiterlijk 8 weken van te voren ontvangt u de planning van het vakantierooster (Flexrooster). In de schoolvakanties worden er extra lessen gegeven, ook in de ochtenden. Het vakantierooster wordt 6 weken aangehouden, u heeft dan ook 6 lessen om te plannen in de zomervakantie. Bent u een aantal weken op vakantie en niet in de mogelijkheid om te komen zwemmen? Dan kunt u in de andere weken meerdere keren komen zwemmen zodat u alle tegoeden kunt inplannen. U bent flexibel in het kiezen van de lesmomenten. Wilt u de zwemlessen in de zomervakantie  een extra ‘boost’ geven? En meer dan 6 keer aansluiten? Neem dan contact met ons op.
  Het is niet mogelijk om de gemiste zwemlessen aan u terug te betalen. Ons advies, plan de vakantielessen op tijd zodat u ze alle 6 kunt inzetten.

Afmelden en inhaallessen

 • Zwemt uw kind één keer in de week, dan kunt u maximaal 4 zwemlessen per zwemjaar afmelden. U ontvangt bij 4 afmelding maximaal 4- inhaallessen per zwemjaar (zomervakantie uitgezonderd).
  Het zwemjaar gaat over een periode van 12 maanden. In september begint het schooljaar opnieuw u krijgt dan wederom de mogelijkheid om 4- zwemlessen af te melden en in te halen.
 • Mist u meer dan 4 lessen per schooljaar? Dan ontvangt u hiervoor geen inhaallessen meer.
 • Inhaallessen gelden alleen bij tijdig afmelden.
 • Twijfelt u over het afmelden i.v.m. ziekte? Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@zwemkanjers.nl
 • U kunt de les vanaf 4 weken tot maximaal 24 uur van te voren afmelden via zwemscore.
 • Wij raden u aan om gemiste zwemlessen zo spoedig mogelijk in te halen.
  Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u naar een individuele oplossing voor de ontstane situatie.
 • U kunt een les afmelden via de persoonlijke internetpagina van uw kind.
 • Via de persoonlijke pagina kunt u direct een inhaalles plannen voor uw kind. Wanneer uw kind niet 24 uur van tevoren is afgemeld dan ontvangt u hiervoor ook geen inhaaltegoed.
 • Wanneer uw kind alle diploma’s heeft behaald (Zwem-ABC) en besluit om te stoppen met de zwemlessen dan komen eventuele inhaallessen te vervallen.
 • Inhaallessen uit het traject ‘kleutersurvival’ komen te vervallen zodra uw kind start in reguliere zwemtraject voor ABC, ons advies om deze lessen niet op te sparen, maar z.s.m. in te halen.
 • De definitieve dagen en tijden voor de inhaallessen treft u op de persoonlijke zwemscore pagina van uw kind.
  Let op: dit kan per week/dag wisselen.
 • Tijdens de inhaallessen bestaan de groepen uit 3 a 5 kinderen, leslocatie De Groes – Gennep.
  Voor Landal De Vers – Overloon geldt een maximale groepsgrootte van 6 kinderen per instructeur.
 • U kunt gebruik maken van de inhaallessen in Gennep als Overloon. Dit is overigens niet gekoppeld aan de reguliere leslocatie.
 • In de zomervakantie werken wij met een speciaal zomerrooster. Meer informatie volgt uiterlijk 6 weken voor de start van de zomervakantie.

Contactmoment met de lesgever

 • Tijdens de les wordt er geen antwoord gegeven op vragen en/of opmerkingen van de ouders/verzorgers. De lessen duren 45 minuten en iedere minuut staat gereserveerd voor de zwemles.
 • U kunt online de vorderingen van uw kind bijhouden via de persoonlijke zwemscore pagina.
 • Mocht uw kind relatief achterop (dreigen te) raken, dan nemen onze lesgevers contact met u op.
 • Als u een vraag hebt, dan kunt u deze gerust stellen. Wij verzoeken u om een e-mail te sturen naar info@zwemkanjers.nlof telefonisch contact op te nemen via ons telefoonnummer 06-83410367.

Hulpouders

 • Eens per 10 weken bent u ingedeeld als hulpouder.
  • U fungeert als hulpouder alleen in de zwemles van uw zoon of dochter.
   De hulpouder is de hele zwemles aanwezig in de zwemzaal.
   De hulpouder is een volwassene persoon, 18jaar of ouder.
   Broertjes en zusjes mogen mee de zwemzaal in, mits ze rustig kunnen blijven zitten.
  • Tijdens uw aanwezigheid in de zwemzaal bestaat er een mogelijkheid om vragen te stellen aan onze zweminstructeurs over de voortgang van uw zoon/dochter.
  • Waar kan de hulpouder ons mee helpen?
   – Kinderen helpen met de natte kleding, uitwringen en in een plastic tas stoppen.
   – Verwijzen naar het toilet.
   Én vooral genieten van het spetterplezier!
  • Heeft u geen behoefte of mogelijkheid om ons te helpen als ‘hulpouder’ dan vragen wij u om onderling te ruilen met een andere ouder uit het groepje of contact met ons op te nemen via info@zwemkanjers.nl.
  • Wat is uw ‘hulpouder nummer?
   Via de persoonlijke zwemscore pagina heeft uw zoon/dochter een nummer toegewezen gekregen, het nummer staat achter de achternaam op de persoonlijke pagina.
  • De jaarplanning treft u in onze APP bovenaan onder het kopje ‘vragen’.  U kunt dus via de jaarplanning vinden wanneer u aan de beurt bent.

  Beëindigen van de zwemlessen

  • Het beëindigen van de zwemlessen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
  • Wij gaan er vanuit dat uw kind alle zwemdiploma’s behaald (Zwem-ABC)
  • Opzegtermijn is 1 maand.
  • Teruggave van lesgeld is niet mogelijk.
  • Wij gaan er vanuit dat de huisregels per locatie worden gehandhaafd.
  • Als men zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en het huisreglement, dan heeft Zwemkanjers het recht om de lessen per direct te beëindigen.

  Indien Zwemkanjers niet over zwemwater beschikt als gevolg van overmacht en er geen alternatief kan worden aangeboden is restitutie van het lesgeld mogelijk.

  Aansprakelijkheid

  • Zwemkanjers is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zwemkanjers en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de Zwemkanjers accommodatie. Klanten dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

  WeScore – leerlingvolgsysteem

  • Zwemkanjers werkt samen met de We Score, een elektronisch leerlingvolgsysteem om de presentie en de vorderingen van uw kind te muteren. Indien u wenst kunt u via internet toegang krijgen in We Score. U krijgt een persoonlijke pagina die alleen voor u toegankelijk is. U kunt de vorderingen van uw kind volgen. Bijvoorbeeld: Vrolijke smilies laten zien hoever uw kind is gevorderd. Ook van toepassing zijn de aantekeningen van de zweminstructeur over de leerling. Deze zijn ook altijd terug te lezen.
  • De zwemscores worden door de lesgevers eens in de twee weken geüpdatet (de even weken)
  • De persoonsgegevens zullen binnen een jaar, nadat uw kind is gestopt, uit ons systeem worden verwijderd. Dit conform voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor ons Privacy statement klikt u hier.

  Zwemkanjers APP
  De instructies voor het downloaden van de app tref je HIER

  In de app tref je de jaarplanning, agenda, lestijden, activiteiten, zwem tips en het leerlingsvolgsysteem. Ook houdt de app je op de hoogte van evenementen en het laatste nieuws. Er bestaat een mogelijkheid om pushberichten aan te zetten waardoor je geen nieuwsberichtje meer hoeft te missen!

  Diplomazwemmen  Zwem Onderwijs Nederland   (hieronder afgekort ZON )

  • Er wordt les gegeven volgens Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s en Zwemdiploma’s van Zwem Onderwijs Nederland het Survival ABC. Voor de eisen van het ABC-zwemmen zie de website: nl
Bij dit nationaal erkende zwemdiploma gaat men er vanuit dat in het water vallen meestal gebeurt met kleren aan. Er wordt tijdens de lessen en het examen veel met kleren gezwommen.
  • Zwemdiploma’s van Zwem Onderwijs Nederland zijn volkomen rechtsgeldig.
  • Uw kind krijgt in de zwemles een kaartje mee als hij/zij in aanmerking komt voor het diplomazwemmen.
  • Het afzwemmen wordt eens per 2 maanden georganiseerd.
  • Op maandag tussen 18.00 – 19.00uur in Overloon (ABC).
  • Op zondagmiddag 13.00 – 17.00uur De Groes – Gennep (A)
  • Op zondagmiddag tussen 14.00 – 17.00uur Pica Mare Gennep (B&C)
  • Het examen wordt afgenomen door de vaste lesgevers, bekende gezichten voor de kinderen. Zij zijn gediplomeerd om zelfstandig het examen af te nemen.
  • Tijdens het examen zijn familie leden (max. 2 volwassenen) welkom om te komen kijken in de zwemzaal.
  • De diploma uitreiking zal aansluitend plaatsvinden in de zwemzaal of horecagelegenheid.

  Foto’s en video’s

  • Bij Zwemkanjers worden tijdens zwemexamens en bijzondere themalessen foto’s genomen en/of video- opnames gemaakt. Met het beeldmateriaal wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan. Foto’s en filmopnames worden uitsluitend gebruikt voor de website www.zwemkanjers.nl en onze Facebook en Instagram pagina van Zwemkanjers.  Indien u bezwaar heeft kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.


  Zwemkanjers is gerechtigd om tarieven zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking. Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, kunt u de lessen beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Zwemkanjers te zijn ontvangen.