Skip to main content

Diplomazwemmen

Afzwemmen bij Zwemkanjers is een feest!

Leslocatie Basic-Fit Gennep
Diplomazwemmen A
Kosten €30,00
Zaterdag van 14.00 – 17.00u

Uw zoon/dochter krijgt in de zwemles een uitnodiging mee als hij/zij in aanmerking komt voor het diplomazwemmen. Dit feestelijke moment wordt georganiseerd op zaterdagmiddag bij Basic-Fit in Gennep. Er wordt afgezwommen in een groep van max. 6 kinderen per examen. Eén week voor het afzwemmen wordt een oefenexamen georganiseerd ter voorbereiding op het echte examen.
Familie is van harte welkom om te komen kijken in de zwemzaal, max. 4 volwassenen. Overige familie kan het examen live volgen via de televisie in de horeca . We sluiten af met een diploma uitreiking in het Grand-Café.

Oefenexamen A
Kosten €15,00
Een week voor het examen organiseren wij een oefenexamen. De les wordt afgenomen zonder dat de ouders in de zwemzaal aanwezig zijn. Het oefenexamen duurt 45 minuten. We gaan ervan uit dat u kind bij het oefenexamen aanwezig bent, tijdens de les nemen wij het examen stap voor stap door.

Leslocatie Pica Mare Gennep
Diploma zwemmen B&C
Kosten €30,00
Zondagmiddag

Uw zoon/dochter krijgt in de zwemles een uitnodiging mee als hij/zij in aanmerking komt voor het diplomazwemmen. Dit feestelijke moment wordt door Zwemkanjers georganiseerd in het zwembad van Pica Mare Gennep.
Familie is van harte welkom om te komen kijken, max. 4 volwassene per Zwemkanjer.
Wij adviseren u om samen met uw zoon/dochter te gaan ‘vrij zwemmen’ in het zwembad van Pica Mare, zodat hij/zij bekend is met de locatie en het zwembad!

Landal de Vers Overloon
Diplomazwemmen A/B/C
Woensdag 18.00 – 19.00uur
Uw zoon/dochter krijgt in de zwemles een uitnodiging mee als hij/zij in aanmerking komt voor het diplomazwemmen. Dit feestelijke moment wordt georganiseerd bij Landal de Vers in Overloon. Familie is van harte welkom om te komen kijken, max. 4 volwassene per leerling.

De geplande examendata treft u op deze website onder AGENDA.